Tjenester

 

Riksheim tilbyr tjenester fra skissestadiet via engineering til ferdig produserte produkter.


Vår prosjektavdeling, bestående av teknikere og møbelsnekkere, har lang erfaring og kompetanse til å ta frem produktene ut i fra kundens tanker, ønsker og behov.
Vi tegner både i 2D og 3D, og bruker AutoCad og SolidWorks som tegnings -og visualiserings program.


Riksheim bestreber seg i alltid lage industrialiserte løsninger på komplekse utfordringer, og kan ved behov også tilby sourcing-tjenester på enkelte produkter.Vår maskinpark består i hovedsak av CNC maskinerings sentre, samt automater / roboter som er tilpasset morgendagens krav til pålitelighet, hastighet og priskrav.
 

Alle våre produkter kan tilbys med sporbarhet, og vi har mulighet til produkttilpasninger ut i fra markedsbilde med ulike geografisk etterspørsel.
 

Kontakt oss

Sentralbord

Tlf.: (+47) 70 25 40 00 | Fax: (+47) 70 25 33 83 | E-post: